W badaniu Maintrac można zbadać więcej niż jeden lek. Tym sposobem można wybrać najbardziej skuteczną metodę leczenia, opracowaną ściśle pod danego pacjenta. To pomoże wybrać najbardziej wrażliwy na dany typ nowotworu lek, bądź zoptymalizować leczenie, jeżeli badanie wykaże, że stosowane chemioterapeutyki są nieskuteczne. 

W tym badaniu można również przebadać substancje z medycyny alternatywnej takie jak np. kurkuminę, witaminę C, grawiolę.

Podczas badania należy określić konkretny lek, albo przekazać dzienną dawkę terapeutyku który ma zostać przebadany.

Lista dostępnych leków:

• Docetaksel• Paklitaksel• Cyklofosfamid
• Epirubicyna• Doksorubicyna• 5-fluorouracyl
• Gemcitabina• Winorelbina• Cisplatyna
• Karboplatyna• Oksaliplatyna• Helixor A, M lub P
• Iscador K, Q, U lub P• Witamina C• Graviola
• DCA (dichlorooctan)• Sulforafan• Hiperycynę
• Curcuma• Artesunat

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny