maintrac - diagnostyka - przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej

monitorowanie leczenia
progresja choroby
wczesne wykrycie progresji choroby
pomoc w diagnostyce
pomoc w diagnostyce nowotwrów złośliwych

maintrac to badanie krwi wykrywające komórki nowotworowe, które dostały się do krwiobiegu z guza.

monitorowanie komórek nowotworowych
Niektóre z tych tak zwanych krążących komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za rozwój przerzutów (przerzutów), a tym samym za dalszy przebieg choroby.
Liczbę komórek maintrac można między innymi wykorzystać do monitorowania stopnia powodzenia leczenia.W tym celu liczba krążących komórek jest rejestrowana przed rozpoczęciem terapii i porównywana z liczbą komórek w dalszym przebiegu terapii. Uzyskany wynik wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową-czy pacjent odpowiada na leczenie. Jeśli tak nie jest, możliwe jest przetestowanie innych leków bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny