Badania maintrac wykonywane są w laboratorium Dr U. Pachmann w Bayreuth.

Laboratorium Dr Pachmanna zostało założone w 1996 roku i od tego czasu jego kierownikiem jest dr.med. Ulrich Pachmann. 

Znaczenie diagnostyki maintrac ® zostało już potwierdzone w 15 badaniach klinicznych z udziałem ponad 940 pacjentów. Te i inne publikacje na temat krążących komórek nowotworowych można znaleźć na stronie Publikacje

Wykrywanie CTCs we krwi obwodowej jest przedmiotem licznych badań na całym świecie. Jedna z takich metod, która została opracowana w laboratorium dr Pachmanna jest metodą maintrac, a wykrywanie CTCs opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelialcelladhesionmolecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.

Metoda ta oparta jest na badaniu próbki krwi EDTA. Mogą być również badane inne płyny ustrojowe. 

Metoda określa ilościowo krążące komórki nowotworowe (CETC), jest wysoce powtarzalna, z powodzeniem zbadana i akredytowana. zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań są publikowane w czasopismach branżowych na całym świecie.

Labratorium dr Pachmanna oferuje Państwu najwyższej jakości testy liczenia krążących komórek nowotworowych i ich wrażliwości na chemioterapeutyki, które wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Potwierdzeniem utrzymywania wysokiej jakości badań są m.in. regularnie uzyskiwane pozytywne wyniki certyfikatów jakości DAkkS.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny