Testowanie leków

Każdy pacjent jest wyjątkowy, każdy guz jest wyjątkowy. Zatem wpływ podawanych leków może być bardzo różny dla różnych pacjentów. 

Aby dowiedzieć się przed leczeniem, który lek ma najwyższe prawdopodobieństwo działania, zaleca się wykonanie testu MAINTRAC.

Analiza ta może być stosowana przez lekarzy i pacjentów jako podstawa do podejmowania decyzji o dalszym przebiegu działań.

Aby ocenić skuteczność leków, podobnie jak przy liczeniu komórek, wykorzystuje się komórki uwalniane z guza do krwi. Różne terapeutyki testuje się bezpośrednio na tak zwanych krążących komórkach nowotworowych (CETC / CTC). W tym celu dzienną dawkę odpowiednich leków w probówce (in vitro) miesza się z krwią pobraną od pacjenta. Krew lub CETC / CTC są w ten sposób narażone na działanie substancji przez różne okresy czasu. Następnie oblicza się wskaźnik śmierci CETC / CTC w porównaniu z próbą nieleczniczą. Wynik pokazuje, jakie leki najlepiej niszczą komórki nowotworowe we krwi.

Taki test skuteczności środka terapeutycznego jest możliwy zarówno przed, jak i podczas pomiaru.

W tym badaniu mogą być testowane zarówno leki tradycyjnej medycyny, jak i preparaty medycyny niekonwencjonalnej. W teście korzystne jest stosowanie substancji, które są w postaci ciekłej.

Maintrac umożliwia kontrolę czy leki stosowane mają trwały wpływ na krążące komórki nowotworowe we krwi. Z reguły zmniejszenie liczby komórek oznacza, że terapia zakończyła się pomyślnie.

Maintrac bada skuteczność każdego leku medycyny konwencjonalnej lub środków alternatywnych.

Lista dostępnych leków:

• Docetaksel• Paklitaksel• Cyklofosfamid
• Epirubicyna• Doksorubicyna• 5-fluorouracyl
• Gemcitabina• Winorelbina• Cisplatyna
• Karboplatyna• Oksaliplatyna• Helixor A, M lub P
• Iscador K, Q, U lub P• Witamina C• Graviola
• DCA (dichlorooctan)• Sulforafan• Hiperycynę
• Curcuma• Artesunat

Ponadto możliwe są testy łączne leków.

Niezbędna objętość 15 ml krwi EDTA może być użyta do sprawdzenia skuteczności nawet 7 substancji czynnych.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny