Właściwości związane z terapią

Terapia powinna być indywidualnie dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego typu nowotworu.

Jednak niektóre substancje czynne (ukierunkowane terapie nowotworowe) okazują się być przydatne tylko wtedy, gdy komórki nowotworowe mają odpowiednie właściwości. 

Na przykład pacjenci z rakiem piersi mogą być leczeni specjalnymi przeciwciałami, jeśli są HER2  dodatni. Badania tkanki nowotworowej lub guza pierwotnego są więc już dziś częścią rutynowego planowania terapii. 

Maintrac® może określać właściwości istotne dla terapii bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych we krwi. W ten sposób test pomaga znaleźć odpowiednią formę terapii, nawet w sytuacjach, w których guz pierwotny został już usunięty chirurgicznie lub nowotwór jest niedostępny.

Komórki nowotworowe mają zazwyczaj wysoki wskaźnik podziału i często zmieniają swoje właściwości. Zarówno właściwości powierzchniowe, jak i ekspresja genów lub DNA komórek nowotworowych mogą ulec zmianie. Dzięki badaniu maintrac można szybko zareagować na zmiany i dostosować leczenie, tak żeby zakończyło się jak największym sukcesem.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny