MAINTRAC – MONITOROWANIE LECZENIA

Krążące komórki nowotworowe (CETC) są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej, a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu.

Komórki z guzów litych krążące we krwi (CETC) określają ryzyko przerzutów przenoszonych przez krew, a tym samym przebieg choroby pacjenta.

W związku z tym, ważne jest, aby monitorować reakcję tych komórek  dla lepszego dostosowania chemioterapii.

Maintrac jest najbardziej innowacyjną metodą oceny skuteczności terapii nowotworowej.

We wczesnym stadium choroby wspomaga diagnostykę nowotworu, umożliwia ocenę ryzyka powstawania przerzutów oraz monitoruje reakcję na zastosowane leczenie. W stadium zaawansowanym pozwala także na ocenę rokowania i wczesne wykrycie postępu choroby. Oznaczenie liczby krążących komórek nowotworowych metodą Maintrac możliwe jest w każdym rodzaju nowotworu nabłonkowego. Nie jest możliwe w przypadku chłoniaków i białaczek.

Wykrywanie CTCs we krwi obwodowej jest przedmiotem licznych badań na całym świecie. Jedna z takich metod, która została opracowana w laboratorium dr Pachmanna jest metoda maintrac, a wykrywanie CTCs opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.

Metoda oparta jest na badaniu pobranej próbki krwi EDTA. Mogą być również badane inne płyny ustrojowe. Metoda określa ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC), jest wysoce powtarzalna, z powodzeniem zbadana i akredytowana. Została kilkakrotnie akredytowana w Europie zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań są publikowane w czasopismach branżowych na całym świecie.

Zastosowanie CTCs jako tzw. płynnej biopsji umożliwia nam bezinwazyjne sprawdzenie chemowrażliwości w dowolnym czasie trwania choroby. Z powodzeniem oznaczana jest wrażliwość CTC na standardowe chemoterapeutyki jak i preparaty medycyny alternatywnej.

Skuteczność tej metody jest stale potwierdzana wieloma badaniami naukowymi, które są publikowane w wysoko renomowanych czasopismach medycznych, oraz prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Metoda ta charakteryzuje się wysoka czułością i swoistością, ponieważ nie są stosowane żadne metody utrwalania, zagęszczania i izolacji CTCs. Laboratorium dr Pachmanna posiada od 2005 roku akredytację według norm DIN EN ISO 15189.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny