Wczesne wykrycie ponownej aktywności guza z testem Maintrac®

Leczenie się skończyło i udało się skutecznie zapobiec nawrotowi raka. Ta faza określana jest w medycznym żargonie jako “remisja”. Jednak rak nigdy nie zapewnia całkowitej gwarancji, że złośliwa choroba nie zacznie się ponownie pojawiać i że nowe guzy (nawroty) będą tworzyć się w organizmie. Ponieważ komórki nowotworowe mogą przetrwać w tkankach przez dziesięciolecia i tworzyć nowe nowotwory.

Dlatego też byli chorzy na raka są zachęcani do regularnych wizyt kontrolnych i wizyt kontrolnych. Aby móc rozpoznać powtórkę np. na zdjęciu rentgenowskim, musi ona mieć już rozmiar 0,5 cm. Ponadto środowisko pierwotnego guza jest zwykle kontrolowane (np. strona piersi, z której usunięto raka piersi). Wyznaczanie choroby jest jednak przerzutem, który tworzy się w narządach odległych od guza pierwotnego i niekoniecznie jest brany pod uwagę w grupie kontrolnej.

Zalety określania liczby komórek za pomocą maintrac®

Odnowiony aktywność przeciwnowotworową, a co za tym idzie, zwiększenie krążących komórek nowotworowych (CETC / CTC) we krwi mogą być z Maintrac ®powiadomienia. Wzrasta liczba komórek we krwi jest wskaźnikiem, że komórki nowotworowe są bardziej aktywne i nowy guz może wzrosnąć. W takim przypadku należy podjąć dalsze środki diagnostyczne.

W przypadku maintrac ® nowy wzrost nowotworu można wykryć szybciej niż w przypadku innych metod, ponieważ kluczowa jest dynamika liczby komórek. Wskazane jest monitorowanie długotrwałego nawet po zakończeniu terapii Maintrac ® kontynuować. Tak, trwałe powodzenie terapii może być monitorowany przez zikulierenden komórek nowotworowych, ponieważ pacjent jest ostrzegany wcześnie na odnowioną aktywność nowotworu.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny