Terapia adiuwantowa

-Leczenie uzupełniające (adiuwantowe) to terapia, która występuje po chirurgicznym usunięciu guzów. Jej celem jest zwalczanie pozostałych komórek nowotworowych pozostających w ciele po operacji, jak również niewykrywalnego osadu nowotworowego (mikro-przerzuty). Ten środek poprawia długoterminowe perspektywy leczenia.
To, czy pozostała ilość komórek nowotworowych krwi  zmniejsza się lub zwiększa się może oznaczyć w teście maintrac  Oprócz monitorowania sukcesu terapeutycznego, przed terapią można również określić, czy stosowane leki będą oddziaływać na krążące komórki nowotworowe we krwi. Zasadniczo reguła ma zastosowanie w sytuacji adiuwantowej:

– jeśli liczba komórek spada, terapia działa.
– jeśli liczba komórek wzrasta pomimo leczenia, należy rozważyć optymalizację.

Zachowanie krążących komórek nowotworowych w terapii adiuwantowej

Chemioterapia uzupełniająca

Chemioterapia adjuwantowa zazwyczaj składa się z serii cykli leczenia co dwa do trzech tygodni. Pierwsze oznaczenie Maintrac odbywa się 2-3 tygodnie po zabiegu lub przed rozpoczęciem chemioterapii. Kolejne oznaczenia wykonuje się po drugim cyklu terapii. Pierwsza zmierzona wartość  komórek zawsze przedstawia wartość początkową, która sama w sobie ma niewielkie znaczenie. Tylko liczba komórek, która wynika po co najmniej jednym kolejnym pomiarze, może być zinterpretowana.

Spadek liczby komórek

Doświadczenie pokazuje, że jeżeli liczba krążących komórek nowotworowych we krwi obniża się to mamy dobrą odpowiedź na leczenie po pierwszych 1-3 cyklach. Jeżeli spadek liczby komórek na koniec chemioterapii pozostaje na niskim poziomie, to oznacza korzystny przebieg terapii. W badaniach nie przerzutowych raka sutka, od 90 do 95% pacjentów, było wolne od nawrotów po 4-5 latach (bez nowych guzów), w momencie gdy liczba komórek spadła dziesięciokrotnie.

Mimo, że krążące komórki nowotworowe we krwi całkowicie zniknęły, organizm dobrze zareagował na leczenie, to monitorowanie leczenia , to monitorowanie leczenia powinno być do całkowitego zakończenia terapii. Komórki nowotworowe mogą ukryć się  w tkance, a te można wyeliminować jedynie w trakcie dalszego leczenia.

Stała liczba komórek

Krążące komórki nowotworowe najwyraźniej reagują na chemioterapię tylko w ograniczonym zakresie. Wydaje się jednak, że mają one tylko niewielką tendencję wzrostową. To mówi w dużej mierze o dalszym korzystnym przebiegu choroby.

Zwiększenie liczby komórek

Jeśli liczba komórek stale wzrasta podczas terapii adjuwantowej lub zwiększa się ponownie po zmniejszeniu liczby komórek na początku leczenia, terapia nie jest już skuteczna lub przestaje być skuteczna. Komórki nowotworowe są nadal aktywne. Terapia powinna zostać zoptymalizowana, ponieważ prognozy dotyczące dalszego przebiegu choroby są niekorzystne. W takim przypadku może sprawdzić, czy istnieją leki, które mogłyby być bardziej skuteczne. U pacjentów z rakiem piersi stały wzrost liczby komórek lub zwiększenie liczby komórek o dziesięć razy, od 65 do 70% przypadków ma nawrót choroby w ciągu pierwszych 4-5 lat.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny