Terapia neoadjuwantowa

Termin terapia neoadjuwantowa odnosi się do metody leczenia, która ma miejsce przed chirurgicznym usunięciem guzów. 

Może składać się z chemioterapii, radioterapii lub terapii hormonalnej. Podstawowym celem leczenia neoadjuwantowego jest zmniejszenie wielkości guza. W niektórych przypadkach można zaobserwować nawet całkowite zniknięcie guza (całkowita remisja).

W terapii neoadjuwantowej maintrac® może pomóc w monitorowaniu dynamiki krążących komórek nowotworowych , ocenić skuteczność leczenia jak również ostrzegać pacjentów o nawrotach we wczesnym stadium.

Zachowanie krążących komórek nowotworowych w terapii neoadjuwantowej

Neoadjuwantowa chemioterapia

Zastosowanie chemioterapii neoadiuwantowej w celu zmniejszenia guza przed operacją.

Pierwsza zmierzona wartość komórek maintrac ® zawsze przedstawia wartość początkową, która sama w sobie ma niewielkie znaczenie. Tylko liczba komórek, która wynika po co najmniej jednym kolejnym pomiarze, może być zinterpretowana.

Spadek liczby komórek

Na początku chemioterapii występuje zwykle gwałtowny spadek liczby komórek nowotworowych w krążeniu. W trakcie dalszej terapii, zwłaszcza w przypadku zniszczenia guza pierwotnego, powszechny jest wzrost liczby komórek. Leczenie należy kontynuować do momentu ponownego zmniejszenia liczby komórek. W niektórych przypadkach może być przydatne kontynuowanie leczenia po operacji.

Zwiększenie liczby komórek

Jeśli nie można uzyskać redukcji guza, a jednocześnie zwiększa się liczba krążących komórek nowotworowych, oznacza to stosowanie niewystarczającego leczenia. Terapię należy zmodyfikować w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Może również nastąpić duży wzrost liczby komórek, gdy struktura komórkowa nowotworu zostanie zaatakowana przez chemioterapię. Kurczący się guz uwalnia komórki, które przedostały się do krwioobiegu. 

Ten sam scenariusz jest również możliwy przy całkowitej remisji. Aby uniknąć późniejszego powstawania przerzutów, terapia powinna zostać zmieniona i kontynuowana aż do momentu, gdy zmniejszy się liczba krążących komórek nowotworowych. 

Maintrac® w tym przypadku umożliwia testowanie substancji aktywnych. Ponadto zaleca się dalszą obserwację progresji liczby komórek w sytuacji pooperacyjnej.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny