Terapia przy przerzutach

W przypadku przerzutów nowotwory wtórne (przerzuty) powstały już obok guza pierwotnego.

W celu zniszczenia lub zmniejszenia zarówno przerzutów, jak i krążących komórek nowotworowych, w sytuacji przerzutowej często stosuje się terapie ogólnoustrojowe. W tym przypadku należy zastosować najbardziej skuteczną substancję dla pacjenta.

Za pomocą próbki krwi i testowi Maintrac®   jeszcze przed rozpoczęciem leczenia,  można dobrać odpowiedni środek terapeutyczny, o wysokim prawdopodobieństwie działania. Ponadto Maintrac®  może pomóc w monitorowaniu przebiegu terapii.

Maintrac® z przerzutami jest oceniany tylko indywidualnie, ponieważ może być wiele możliwych interpretacji. Dlatego ważne jest indywidualne spojrzenie na każdego pacjenta i wyjaśnienie krytycznych sytuacji za pomocą zaawansowanej diagnostyki.

Zachowanie krążących komórek nowotworowych w sytuacji przerzutów

Pierwsza zmierzona wartość licznika komórek maintrac ® zawsze przedstawia wartość początkową, która sama w sobie ma niewielkie znaczenie. Tylko liczba komórek, która wynika po co najmniej jednym kolejnym pomiarze, może być zinterpretowana.

Spadek liczby komórek

Terapia jest skuteczna, gdy liczba komórek zmniejsza się, a przerzuty kurczą się w tym samym czasie.

Może się zdarzyć, że krążące komórki nowotworowe reagują na składnik aktywny (zmniejszenie liczby komórek), ale przerzuty nie stają się mniejsze lub nawet rosną (lek nie osiąga wystarczającego stężenia w guzach).

Jeśli liczba komórek spadnie nagle, krótko po lub bez terapii, może to wskazywać, że krążące komórki są samosiewne w przerzutach . Absolutnie konieczne jest konsultacja z terapeutą i dokładna analiza przebiegu leczenia. W przypadku przerzutów  obserwuje się szybki wzrost liczby komórek.

Stała liczba komórek

Jeśli stosuje się terapię metronomiczną, tj. Leki chemioterapeutyczne podaje się przez długi okres regularnie każdego dnia w bardzo małych dawkach, liczba komórek może pozostać stabilna.

Zwiększenie liczby komórek

Wzrost liczby komórek może wskazywać na wzrost lub rozprzestrzenianie się przerzutów. Najprawdopodobniej terapia nie jest skuteczna i dlatego powinna zostać zmieniona po przetestowaniu leków. 

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny