Wczesne wykrycie odnawiane aktywności guza z Maintrac ®

Leczenie się skończyło i udało się skutecznie zapobiec nawrotowi raka. Ta faza określana jest w medycznym żargonie jako “remisja”. Jednak rak nigdy nie zapewnia całkowitej gwarancji, że złośliwa choroba nie zacznie się ponownie pojawiać i że nowe guzy (nawroty) będą tworzyć się w organizmie. Ponieważ komórki nowotworowe mogą przetrwać w tkankach przez dziesięciolecia i tworzyć nowe nowotwory.

Dlatego też byli chorzy na raka są zachęcani do regularnych wizyt kontrolnych i wizyt kontrolnych. Aby móc rozpoznać powtórkę np. na zdjęciu rentgenowskim, musi ona mieć już rozmiar 0,5 cm. Ponadto środowisko pierwotnego guza jest zwykle kontrolowane (np. strona piersi, z której usunięto raka piersi). Wyznaczanie choroby jest jednak przerzutem, który tworzy się w narządach odległych od guza pierwotnego i niekoniecznie jest brany pod uwagę w grupie kontrolnej.

Co nam daje maintrac w tej fazie® ?

Odnowiona aktywność nowotworowa, powoduje  zwiększenie krążących komórek nowotworowych (CETC / CTC) we krwi, co można w bardzo szybki sposób wykryć z Maintrac ®. Rosnąca liczba komórek we krwi jest wskaźnikiem, że owe komórki są bardziej aktywne i może powstać nowy guz. W takim przypadku należy podjąć dalsze środki diagnostyczne.

W przypadku maintrac ® nowy wzrost nowotworu można wykryć szybciej niż w przypadku innych metod, ponieważ kluczowa jest dynamika wzrostu liczby komórek. Wskazane jest monitorowanie długotrwałe nawet po zakończeniu terapii Maintrac ® . Wczesne wykrycie wzmożonej aktywności krążących komórek nowotworowych umożliwia szybkie wdrożenie efektywnego leczenia.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny