O tym, która terapia przeciwnowotworowa jest odpowiednia dla pacjenta, decyduje lekarz biorąc pod uwagę rodzaju rak i badań histopatologicznych. Czy zastosowana terapie będzie skuteczna, jest zawsze niepewne i dla pacjenta i lekarza.

Jeśli rozpoznanie raka już się odbyło, lekarz prowadzący z maintrac ®  ma dodatkowe narzędzie do regularnego monitorowania leczenia (zwykle co 3-6 miesięcy). W tym celu liczbę krążących komórek nowotworowych (CETC / CTC) określa się za pomocą próbki krwi. Liczenie komórek jest powtarzane w odpowiednich odstępach czasu, ustalone wartości są porównywane ze sobą, a wyniki właściwie  zinterpretowane. Jeśli, na przykład, chemioterapia prowadzi do zmniejszenia liczby komórek, oznacza to skuteczność leczenia.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny