nowotwory

nowotwory


nowotwory


maintrac przyczynia się do monitorowania i indywidualnego dostosowywania terapii przeciwnowotworowej. Metoda diagnostyczna może pomóc lekarzowi i pacjentowi w doborze odpowiedniego środka terapeutycznego. Maintrac jest bardzo czułym badaniem przez co może w razie potrzeby wcześniej zwrócić uwagę na odnowioną aktywność guza, tak aby nowe leczenie można było rozpocząć jak najszybciej.

Metodę maintrac można stosować w przypadku prawie wszystkich typów guzów litych.

Znaczenie właściwości krążących komórek nowotworowych związanych z terapią w poszczególnych chorobach nowotworowych

Znaczenie właściwości krążących komórek nowotworowych związanych z terapią w poszczególnych chorobach nowotworowych

 

W komórkach nowotworowych dostępne są informacje istotne dla optymalnej i indywidualnej terapii. Ponieważ tylko guz ma określone struktury powierzchniowe/charakterystyczne cechy, będzie reagował wrażliwie na terapie celowane.

Te tak zwane właściwości związane z terapią można określić na próbce krwi, na której przeprowadza się „płynną biopsję” za pomocą analizy maintrac.

W przypadku nowotworów o nieznanym pochodzeniu pewne cechy krążących komórek nowotworowych mogą również stanowić wskazówkę co do lokalizacji guza pierwotnego.

Możesz dowiedzieć się, jakie właściwości można określić dla jakiego raka i kiedy takie ustalenie ma sens na odpowiedniej stronie dotyczącej danego raka.

Bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnych właściwości związanych z terapią oraz przegląd wszystkich ważnych właściwości komórek, które można określić za pomocą maintrac, można znaleźć tutaj.


Zadbaj o swoje zdrowie

Zrób badanie teraz!