chemiowrażliwość

chemiowrażliowść


chemiowrażliowść


Testowanie leków

Testowanie leków

Każdy pacjent jest wyjątkowy, każdy guz jest wyjątkowy. Zatem wpływ podawanych leków może być bardzo różny dla różnych pacjentów.

Aby dowiedzieć się przed leczeniem, który lek ma najwyższe prawdopodobieństwo działania, zaleca się wykonanie testu MAINTRAC.

maintrac testowani leków onkologia

Analiza ta może być stosowana przez lekarzy i pacjentów jako podstawa do podejmowania decyzji o dalszym przebiegu działań.

Aby ocenić skuteczność leków, podobnie jak przy liczeniu komórek, wykorzystuje się komórki uwalniane z guza do krwi.

Różne terapeutyki testuje się bezpośrednio na tak zwanych krążących komórkach nowotworowych (CETC / CTC).
W tym celu dzienną dawkę odpowiednich leków w probówce (in vitro) miesza się z krwią pobraną od pacjenta.
Krew lub CETC/CTC są w ten sposób narażone na działanie substancji przez różne okresy czasu. Następnie oblicza się wskaźnik śmierci CETC/CTC w porównaniu z próbą nieleczniczą.
Wynik pokazuje, jakie leki najlepiej niszczą komórki nowotworowe we krwi.

Taki test skuteczności środka terapeutycznego jest możliwy zarówno przed, jak i podczas pomiaru.

W tym badaniu mogą być testowane zarówno leki tradycyjnej medycyny, jak i preparaty medycyny niekonwencjonalnej. W teście korzystne jest stosowanie substancji, które są w postaci ciekłej.

Maintrac umożliwia kontrolę czy leki stosowane mają trwały wpływ na krążące komórki nowotworowe we krwi.
Z reguły zmniejszenie liczby komórek oznacza, że terapia zakończyła się pomyślnie.

Maintrac bada skuteczność każdego leku medycyny konwencjonalnej lub środków alternatywnych.

maintrac onkologia chemiowrażliwość nowotwór

Takie badanie prawdopodobieństwa działania środka terapeutycznego jest możliwe zarówno przed, jak i w trakcie zabiegu. Testować można zarówno leki konwencjonalne, jak i preparaty alternatywne. Podczas badania korzystne są substancje, które są w postaci płynnej ( podawane pacjentowi w postaci wlewu ).
Po przeprowadzeniu testów leków in vitro należy posłużyć się liczbą komórek – badanie maintrac w celu sprawdzenia, czy zastosowane leki mają trwały wpływ na komórki nowotworowe krążące we krwi. Z reguły spadek liczby komórek oznacza, że ​​terapia jest skuteczna.
Testowanie substancji czynnej za pomocą badania maintrac jest również możliwe, jeśli guz został już usunięty chirurgicznie.

Zadbaj o swoje zdrowie

Zrób badanie teraz!