stemtrac

Wczesne wykrycie ponownej aktywności guza za pomocą maintrac

maintrac badanie onkologia nowotwory

Leczenie dobiegło końca, a nawrót raka skutecznie zapobiegł. Faza ta w żargonie medycznym nazywana jest „remisją”. Jednak w przypadku raka nigdy nie ma pełnej gwarancji, że choroba złośliwa nie zaostrzy się ponownie i że w organizmie utworzą się nowe guzy (nawroty). Ponieważ komórki nowotworowe mogą przetrwać w tkance przez dziesięciolecia i tworzyć nowe guzy.

Z tego powodu byli chorzy na raka są zachęcani do regularnych wizyt kontrolnych i badań kontrolnych. Aby móc wykryć nawrót, na przykład na zdjęciu rentgenowskim, guz musi mieć już 0,5 cm. Ponadto zwykle sprawdza się obszar wokół pierwotnego guza (np. strona piersi, z której usunięto raka piersi). Decydujące znaczenie dla choroby mają przerzuty, które powstają w narządach odległych od guza pierwotnego i niekoniecznie są brane pod uwagę w kontroli.


Wczesne wykrycie ponownej aktywności guza za pomocą maintrac

maintrac badanie onkologia nowotwory

Leczenie dobiegło końca, a nawrót raka skutecznie zapobiegł. Faza ta w żargonie medycznym nazywana jest „remisją”. Jednak w przypadku raka nigdy nie ma pełnej gwarancji, że choroba złośliwa nie zaostrzy się ponownie i że w organizmie utworzą się nowe guzy (nawroty). Ponieważ komórki nowotworowe mogą przetrwać w tkance przez dziesięciolecia i tworzyć nowe guzy.

Z tego powodu byli chorzy na raka są zachęcani do regularnych wizyt kontrolnych i badań kontrolnych. Aby móc wykryć nawrót, na przykład na zdjęciu rentgenowskim, musi mieć już 0,5 cm. Ponadto zwykle sprawdza się obszar wokół pierwotnego guza (np. Ta strona piersi, z której usunięto raka piersi). Decydujące znaczenie dla choroby mają przerzuty, które powstają w narządach odległych od guza pierwotnego i niekoniecznie są brane pod uwagę w kontroli.


Przerzuty odlegle to główna przyczyna umieralności na nowotwory. Subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach komórek macierzystych, określanych jako macierzyste komórki nowotworowe, jest główną przyczyna powstawania przerzutów odległych i oporności na zastosowane leczenie. Badanie stemtrac to metoda umożliwiająca identyfikację w próbce krwi macierzystych komórek nowotworowych, które są zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów odległych. Niepomyślne rokowanie w przypadku nowotworów związane jest z występowaniem przerzutów odległych.

Przerzuty odlegle to główna przyczyna umieralności na nowotwory. Subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach komórek macierzystych, określanych jako macierzyste komórki nowotworowe, jest główną przyczyna powstawania przerzutów odległych i oporności na zastosowane leczenie. Badanie stemtrac to metoda umożliwiająca identyfikację w próbce krwi macierzystych komórek nowotworowych, które są zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów odległych. Niepomyślne rokowanie w przypadku nowotworów związane jest z występowaniem przerzutów odległych.

Aby doszło do powstania przerzutów, komórka nowotworowa musi:

  1. opuścić guz;
  2. przeżyć poza guzem;
  3. przyłączyć się do innego miejsca w organizmie;
  4. namnożyć się;
  5. wrosnąć w obcą tkankę;

Maintrac monitoruje komórki nowotworowe podczas pierwszych dwóch etapów. Natomiast, badanie stemtrac identyfikuje tylko komórki zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów

Stemtrac – metodologia i charakterystyka

Stemtrac – metodologia i charakterystyka

Test stemtrac polega na hodowli in vitro krążących macierzystych komórek nowotworowych obecnych we krwi pacjenta cierpiącego na nowotwór. Pozwala na identyfikację macierzystych komórek nowotworowych zdolnych do proliferacji w ciągu 2–3 tygodni.

maintrac przerzuty badania onkologia

W wyniku hodowli powstają sferyczne struktury o średnicy 30–100 μm, zwane sferami/sferoidami. Składają się one z komórki-matki i mogą zawierać maksymalnie 100 komórek potomnych.

Stemtrac – znaczenie kliniczne

Stemtrac – znaczenie kliniczne

U pacjentek z rakiem piersi, ilość sfer ściśle koreluje ze stadium choroby. W przypadku zaawansowanego stadium choroby duża cześć krążących komórek nowotworowych mogą stanowić macierzyste komórki nowotworowe. Badając grupę osób zdrowych (grupa kontrolna) nie zaobserwowano wzrostu sferoidow.

maintrac onkologia stadium choroby nowotworowej

Po oznaczeniu obecności więcej niż 300 sferoidow w jednym mililitrze krwi, zalecane jest przeprowadzenie dalszej diagnostyki obrazowej w celu zidentyfikowania obecności ewentualnych przerzutów.

W szczególności w przypadku pacjentów z obecnością zmian przerzutowych, korzystna może okazać się optymalizacja leczenia, jeżeli we krwi zostanie wykryta duża ilość sfer. Celem leczenia nowotworu jest nie tylko zmniejszenie liczby krążących komórek nowotworowych, ale również redukcja liczby krążących macierzystych komórek nowotworowych zdolnych do proliferacji i tworzenia przerzutów.

Zadbaj o swoje zdrowie

Zrób badanie teraz!