Maintrac - monitorowanie leczenia, monitorowanie skuteczności chemioterapii

Badanie krwi, umożliwiające wykrywanie komórek nowotworowych, które opuściły guz i przedostały się do krwioobiegu

monitorowanie komórek nowotworowych

Krążące komórki nowotworowe (CETC) są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej, a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu.

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Maintrac przede wszystkim umożliwia monitorowanie leczenia. W tym przypadku należy wykonać test przed zastosowaniem leczenia, jako punkt odniesienia. Kolejne etapy badania należy przeprowadzać w trakcie leczenia jak i po zakończeniu terapii. To pozwoli na ocenę wzrostu bądź spadku liczby komórek (CETC/CTC) i określenie sukcesu zastosowanej terapii, bądź umożliwi jak najszybszą zmianę w sposobie leczenia, gdy ta nie będzie przynosiła pożądanych rezultatów.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii. 

Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Badanie Maintrac umożliwia również zastosowanie terapii spersonalizowanej, dzięki badaniu różnych środków terapeutycznych bezpośrednio na krążące komórki nowotworowe danego pacjenta. 

Chemioterapia może okazać się nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych, a co za tym idzie komórki nowotworowe zwiększają swoją liczbę. Prawdopodobieństwo przerzutów w tym przypadku bardzo wzrasta. 

Dlatego tak ważne jest zastosowanie chemioterapii celowanej, która stricto będzie oddziaływała na danego pacjenta.

Przerzuty odlegle to główna przyczyna umieralności na nowotwory. Subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach komórek macierzystych, określanych jako macierzyste komórki nowotworowe, jest główna przyczyna powstawania przerzutów odległych i oporności na zastosowane leczenie. Badanie stemtrac to metoda umożliwiająca identyfikację w próbce krwi komórek nowotworowych, które są zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów odległych. Niepomyślne rokowanie w przypadku nowotworów związane jest z występowaniem przerzutów odległych.

Znaczenie oznaczania CETCs

Stadium wczesne:

  • pomoc w diagnostyce nowotworów złośliwych
  • ocena rokowania i ryzyka powstania przerzutów
  • monitorowanie odpowiedzi na zastosowane leczenie

Stadium zaawansowane:

  • ocena rokowania i wczesne wykrycie progresji choroby
  • monitorowanie odpowiedzi na zastosowane leczenie

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny