maintrac

Maintrac – jest to badanie krwi, umożliwiające wykrywanie komórek nowotworowych, które opuściły guz i przedostały się do krwioobiegu

Maintrac – jest to badanie krwi, umożliwiające wykrywanie komórek nowotworowych, które opuściły guz i przedostały się do krwioobiegu

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem.

W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii. Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

monitorowanie nowotworu leczenie maintrac

Jakie są zalety określania liczby komórek za pomocą badania maintrac?

Jakie są zalety określania liczby komórek za pomocą badania maintrac?

Wznowę nowotworu i związany z nią wzrost krążących komórek nowotworowych (CETC/CTC) we krwi, można określić za pomocą maintrac. Zwiększenia liczby komórek we krwi jest wskaźnikiem, że komórki nowotworowe są coraz bardziej aktywne i może pojawić się wznowa nowotworu.. W takim przypadku należy podjąć dalsze działania diagnostyczne.

Dzięki badaniu maintrac wznowę można rozpoznać szybciej niż w przypadku innych metod, ponieważ dynamika liczby komórek ma kluczowe znaczenie. Wskazane jest, aby kontynuować długoterminowe monitorowanie za pomocą maintrac nawet po zakończeniu terapii. W ten sposób długoterminowy sukces terapii można monitorować za pomocą krążących komórek nowotworowych, a pacjent jest ostrzegany na wczesnym etapie, jeśli pojawi się wznowa.

Maintrac – liczenia krążących komórek nowotworowych CETC

Krążące komórki nowotworowe (CETC) są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej, a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu.

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Maintrac przede wszystkim umożliwia monitorowanie leczenia. W tym przypadku należy wykonać test przed zastosowaniem leczenia, jako punkt odniesienia. Kolejne etapy badania należy przeprowadzać w trakcie leczenia jak i po zakończeniu terapii. To pozwoli na ocenę wzrostu bądź spadku liczby komórek (CETC/CTC) i określenie sukcesu zastosowanej terapii, bądź umożliwi jak najszybszą zmianę w sposobie leczenia, gdy ta nie będzie przynosiła pożądanych rezultatów.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii.

Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Maintrac – dobieranie skutecznej metody leczenia.

Badanie Maintrac umożliwia również zastosowanie terapii spersonalizowanej, dzięki badaniu różnych środków terapeutycznych bezpośrednio na krążące komórki nowotworowe danego pacjenta.

Chemioterapia może okazać się nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych, a co za tym idzie komórki nowotworowe zwiększają swoją liczbę. Prawdopodobieństwo przerzutów w tym przypadku bardzo wzrasta.

Dlatego tak ważne jest zastosowanie chemioterapii celowanej, która stricto będzie oddziaływała na danego pacjenta.

Stemtrac – identyfikacja nowotworowych komórek macierzystych odpowiedzialna za przerzuty

Przerzuty odlegle to główna przyczyna umieralności na nowotwory. Subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach komórek macierzystych, określanych jako macierzyste komórki nowotworowe, jest główna przyczyna powstawania przerzutów odległych i oporności na zastosowane leczenie. Badanie Stemtrac to metoda umożliwiająca identyfikację w próbce krwi komórek nowotworowych, które są zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów odległych. Niepomyślne rokowanie w przypadku nowotworów związane jest z występowaniem przerzutów odległych.

Zadbaj o swoje zdrowie

Zrób badanie teraz!