Maintrac to badanie krwi, które jest wykonywane u osób chorych na raka. Polega ono na liczeniu i obserwacji krążących  komórek nowotworowych (CETC/CTC), które opuściły już guz i weszły do krwioobiegu. Komórki te występują tylko u osób chorych na nowotwór.

Maintrac – liczenia komórek CETC?

Przede wszystkim umożliwia monitorowanie leczenia. W tym przypadku należy wykonać test przed zastosowaniem leczenia, jako punkt odniesienia. Kolejne etapy badania należy przeprowadzać w trakcie leczenia jak i po zakończeniu terapii. To pozwoli na ocenę wzrostu liczby komórek (CETC/CTC) i określenie sukcesu zastosowanej terapii, bądź w umożliwi jak najszybszą zmianę w sposobie leczenia, gdy ta nie będzie przynosiła pożądanych rezultatów.

Maintrac – dobieranie skutecznej metody leczenia.

Badanie Maintrac umożliwia również zastosowanie terapii spersonalizowanej, dzięki badaniu różnych środków terapeutycznych bezpośrednio na krążące komórki nowotworowe danego pacjenta. Chemioterapia może okazać się nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych, a co za tym idzie komórki nowotworowe zwiększają swoją liczbę.  Prawdopodobieństwo przerzutów w tym przypadku bardzo wzrasta. Dlatego tak ważne jest zastosowanie chemioterapii celowanej, która stricto będzie oddziaływała na danego pacjenta.

Stemtrac – identyfikacja nowotworowych komórek macierzystych odpowiedzialna za przerzuty

Przerzuty odlegle to główna przyczyna umieralności na nowotwory. Subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach komórek macierzystych, określanych jako macierzyste komórki nowotworowe, jest główna przyczyna powstawania przerzutów odległych i oporności na zastosowane leczenie. Badanie stemtrac to metoda umożliwiająca identyfikację w próbce krwi komórek nowotworowych, które są zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów odległych. Niepomyślne rokowanie w przypadku nowotworów związane jest z występowaniem przerzutów odległych.

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny