nowotwór jajnika

nowotwór jajnika


nowotwór jajnika


Jajniki to wewnętrzne żeńskie narządy rozrodcze, w których powstają komórki jajowe. Innym ważnym zadaniem jajnika jest produkcja i wydzielanie żeńskich hormonów płciowych.

Nowotwór jajnika jest jednym z najbardziej agresywnych typów nowotworów u kobiet. W Polsce każdego roku na raka jajnika zapada na około 3 700 kobiet. Większość tego typu nowotworów występuje u kobiet pomiędzy 50, a 69 rokiem życia.

Rak jajnika ma częściowo podłoże rodzinne (około co dziesiątej choroby). Podobnie jak w przypadku raka piersi, mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 można również znaleźć w raku jajnika. W porównaniu z normalną populacją kobiety, które nie miały dzieci lub które miały dzieci późno, mają 2,5 razy większe ryzyko zachorowania na raka jajnika.

badanie maintrac przy nowotworze jajnika

badanie maintrac przy nowotworze jajnika

nowotwór jajnika maintrac badanie

Podstawową terapią jest całkowite chirurgiczne usunięcie guza, przy czym w zależności od stopnia zaawansowania stosuje się chemioterapię związkami platyny (np. Karboplatyną) i paklitakselem. Niezależnie od stadium choroby (przerzutowy, bez przerzutów) maintrac może monitorować wybraną terapię i w razie potrzeby przyczynić się do optymalizacji leczenia.

Aby jak najwcześniej wykryć nową aktywność guza, maintrac musi obserwować liczbę krążących komórek nowotworowych. To ma sens nawet po zakończeniu leczenia. Jeśli u pacjenta nie dochodzi do nawrotu dłużej niż 6 miesięcy po leczeniu, określa się go mianem guza wrażliwego na platynę. Jeśli później wystąpi nawrót, leczenie można ponownie przeprowadzić związkami platyny. Jeśli nawroty pojawią się po mniej niż 6 miesiącach, pacjent jest określany jako oporny na platynę. W takim przypadku wytyczne zalecają monoterapię bez platyny. Bewacyzumab będący przeciwciałem VEGF w zaawansowanym stadium został zatwierdzony do wspomagania chemioterapii.

Z pomocą badania Maintrac – można określić skuteczność leczenia pacjenta jeszcze przed pierwszą chemioterapią, która jest dla niego najskuteczniejsza terapeutycznie.


badanie maintrac przy nowotworze jajnika

nowotwór jajnika maintrac badanie

Podstawową terapią jest całkowite chirurgiczne usunięcie guza, przy czym w zależności od stopnia zaawansowania stosuje się chemioterapię związkami platyny (np. Karboplatyną) i paklitakselem. Niezależnie od stadium choroby (przerzutowy, bez przerzutów) maintrac może monitorować wybraną terapię i w razie potrzeby przyczynić się do optymalizacji leczenia.

Aby jak najwcześniej wykryć odnowioną aktywność guza, maintrac musi obserwować liczbę krążących komórek nowotworowych.ma sens nawet po zakończeniu leczenia. Jeśli u pacjenta nie dochodzi do nawrotu dłużej niż 6 miesięcy po leczeniu, określa się go mianem guza wrażliwego na platynę. Jeśli później wystąpi nawrót, leczenie można ponownie przeprowadzić związkami platyny. Jeśli nawroty pojawią się po mniej niż 6 miesiącach, pacjent jest określany jako oporność na platynę. W takim przypadku wytyczne zalecają monoterapię bez platyny. Bewacyzumab będący przeciwciałem VEGF w zaawansowanym stadium został zatwierdzony do wspomagania chemioterapii.

Z pomocą badania Maintrac – można określić skuteczność leczenia pacjenta jeszcze przed pierwszą chemioterapią, która jest dla niego najskuteczniejsza terapeutycznie.


Właściwości istotne w leczeniu raka jajnika

Właściwości istotne w leczeniu raka jajnika

Stosowane w terapii składniki aktywne są skierowane przeciwko charakterystycznym cechom guza. Dlatego pacjent odniesie korzyści z leczenia celowanego tylko wtedy, gdy guz ma te specyficzne cechy. Za pomocą maintrac można scharakteryzować te istotne dla terapii właściwości na podstawie aktualnie krążących we krwi komórek nowotworowych.

W niektórych typach raka jajnika rolę w dostosowaniu terapii odgrywa określenie receptora estrogenowego (ER) lub receptora progesteronu (PR) jako prognostycznych markerów nowotworowych. Te dwa receptory są przedstawicielami receptorów hormonów steroidowych, które są odpowiedzialne za działanie żeńskich hormonów płciowych – estrogenu i progesteronu. Dostarczają informacji na temat wzrostu komórek nowotworowych w obecności estrogenu i progesteronu. Na przykład komórki z dodatnim receptorem estrogenowym reagują na terapię antyhormonalną.

Zadbaj o swoje zdrowie

Zrób badanie teraz!