Rak jest głęboką zmianą w życiu osób dotkniętych chorobą i ich bliskich. Diagnoza powoduje wiele zmian i konsekwencji. Podstawowym celem jest leczenie, ale niezwykle ważne jest również zapobieganie postępowi choroby. Dlatego tak ważna jest celowana terapia, której efekty przyniosą pożądany skutek. 

Właśnie po to został opracowany test maintrac.

Badanie to identyfikuje i charakteryzuje komórki w próbce krwi, która została “wypłukana” z guza do krwi pacjentów z nowotworami złośliwymi. Komórki te odpowiedzialne są również za przerzuty. Dlatego ważne jest żeby przed zastosowaniem leczenia, wykonać badanie maintrac, w celu zastosowania jak najbardziej dopasowanej do pacjenta terapii.   Co więcej, sukces zastosowanej terapii można monitorować za pomocą określonej liczby tych komórek, w trakcie trwania leczenia.  Zastosowania maintrac różni się w zależności od aktualnej sytuacji pacjenta. Podobnie, wyniki zliczania komórek muszą być oceniane i interpretowane indywidualnie dla każdego przypadku pacjenta.

Maintrac - Dynamika liczby komórek

Maintrac ważna jest wartość, ale jeszcze ważniejsza jest dynamika wzrostu liczby komórek. Odzwierciedla to aktywność nowotworu i pozwala na stwierdzenie skuteczności terapii. 

Od pacjenta pobierana jest krew przed zastosowaniem terapii, albo w jej trakcie, w celu określenia liczby komórek i porównania w kolejnym badaniu. 

W Maintrac nie są ogólnie przyjęte wartości odniesienia dla całkowitej liczby krążących komórek nowotworowych. Nie można tutaj zastosować norm, ponieważ każdy pacjent i nowotwór jest inny.   

Badania wykazały, że nawet małe guzy mogą mieć dużą liczbę krążących komórek nowotworowych we krwi, jak również na odwrót.  

Dlatego Maintrac pozwala indywidualnie ocenić każdego pacjenta i jego historię choroby. 

Zmiany liczby komórek służą jako podstawa do interpretacji.

Sposób interpretacji dynamiki liczby komórek (progresji lub degresji) zależy od indywidualnego pacjenta i jego aktualnej sytuacji. Na tej podstawie można uzyskać zalecenia dotyczące dalszego leczenia.

Rodzaje terapii:

Maintrac | ul. Kórnicka 13a, 62-025 Kostrzyn | tel.: 574 853 490 | email: biuro@maintrac-rak.pl | NIP: 7772617721 |


dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny